Uit een inventarisatie onder de leden van stichting Drechtzorg bleek dat het merendeel van de respondenten voorstander is van een gezamenlijke aanpak tegen ouderenmishandeling. Een aantal van hen heeft aangegeven ook daadwerkelijk mee te willen helpen om een convenant Ouderen in veilige handen te realiseren. De projectgroep, bestaande uit Ben de Haan (projectleider programma Geweld hoort nergens thuis), Clarien van de Wilt (Indigo/Yulius) en Eline Kortman (Veilig Thuis ZHZ), gaat de komende periode samen met hen aan de slag.

Gestart wordt met het opzetten van een kerngroep die zal bestaan uit een aantal deskundige contactpersonen. Zij gaan zich onder andere bezighouden met de inventarisatie van wat er al gebeurt op het gebied van kwetsbare ouderen en of aansluiting daarop mogelijk is. Netwerken worden in kaart gebracht en de opzet van het convenant Ouderen in veilige handen wordt verder uitgewerkt.

Het convenant voor de regio Waardenland is gebaseerd op het convenant Ketenzorg veilig oud van de Hoeksche Waard. In 2017 hebben zorgaanbieders, gemeente, politie, woningcorporatie en toezichthoudende organisaties in de Hoeksche Waard samenwerkingsafspraken vastgelegd over een gezamenlijke aanpak en een actieve opstelling bij ouderenmishandeling.

Wij houden u de komende tijd op de hoogte over de vorderingen op dit thema via de website en onze nieuwsbrief. Wilt u al eerder contact opnemen, dan kan dat met Ines Pruijt of Eline Kortman.