Dementie is een ziektebeeld wat vooral ouderen treft. Het geeft problemen op meerdere levensgebieden en regievoeren over het eigen leven wordt steeds ingewikkelder. Ook blijven mensen met dementie steeds langer thuis wonen. Tegelijk is de verwachting dat het aantal mensen met dementie toeneemt vanwege de toename van het aantal ouderen. Dit leidt tot steeds complexere zorg thuis voor steeds meer mensen met dementie.

Voor het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in de zorg voor mensen met dementie, uitgaande van de behoefte en het belang van de cliënt is de afgelopen jaren gebouwd aan de Ketenzorg dementie met als belangrijkste schakel de dementieconsulenten/ casemanagers dementie. De Ketenzorg staat inmiddels sterk in de regio, daarom is besloten de coördinatie en sturing op de ketenzorg vanaf 2017 te verminderen.

De uitgangspunten voor  de Ketenzorg dementie vanaf 2017 zijn beschreven in de notitie “Visie op ketenzorg  dementie 2017 en verder”.
Hierin staat beschreven dat er een gedeelde en geactualiseerde visie op dementie geïmplementeerd wordt in de werkzaamheden van de organisaties. In deze visie wordt de nadruk gelegd op eigen regie en een breed begrip van gezondheid en welbevinden. Naast de medische feiten en het fysiek functioneren is nadrukkelijk ook aandacht voor mentale functies, veerkracht, zingeving, kwaliteit van leven, sociale contacten en betekenisvolle relaties. Ondersteuning en begeleiding helpt eigen kracht en vermogen te benutten om zelf oplossingen te zoeken en helpt hen gezamenlijk, in een goede balans zorg te geven en zorg te ontvangen. Samen werken vanuit deze nieuwe visie, helpt om meer samenhang te bereiken in zorg en ondersteuning, zowel regionaal als lokaal en bij de ontwikkeling van een dementievriendelijke gemeente.