Dementie is een ziektebeeld dat vooral ouderen treft. Het geeft problemen op meerdere levensgebieden en regievoeren over het eigen leven wordt steeds ingewikkelder. Ook blijven mensen met dementie steeds langer thuis wonen. Tegelijk is de verwachting dat het aantal mensen met dementie toeneemt vanwege de toename van het aantal ouderen. Dit leidt tot steeds complexere zorg thuis voor steeds meer mensen met dementie.

Voor het bevorderen van continuïteit, samenhang en doelmatigheid in de zorg voor mensen met dementie, uitgaande van de behoefte en het belang van de cliënt, is de afgelopen jaren gebouwd aan de Ketenzorg dementie. Belangrijkste schakel daarin zijn de dementieconsulenten/ casemanagers dementie. De Ketenzorg staat inmiddels sterk in de regio, daarom is besloten de coördinatie en sturing erop vanaf 2017 te verminderen.

De uitgangspunten voor de Ketenzorg dementie zijn beschreven in de notitie “Visie op ketenzorg  dementie 2017 en verder”.
Alle Drechtzorg-leden zullen in de komende tijd deze gedeelde en geactualiseerde visie op dementie implementeren in hun organisaties. De nadruk ligt op eigen regie en een breed begrip van gezondheid en welbevinden. Naast de medische feiten en het fysiek functioneren is nadrukkelijk ook aandacht voor mentale functies, veerkracht, zingeving, kwaliteit van leven, sociale contacten en betekenisvolle relaties. Ondersteuning en begeleiding helpt eigen kracht en vermogen te benutten om zelf oplossingen te zoeken. Daarnaast helpt het hen gezamenlijk in een goede balans zorg te geven en zorg te ontvangen. Samen werken vanuit deze nieuwe visie zorgt voor meer samenhang in zorg en ondersteuning, zowel regionaal als lokaal, en bij de ontwikkeling van een dementievriendelijke gemeente.