Stappenplannen Trombosedienst

Signaleren en Ketencommunicatie Antistolling – stappenplannen voor de Trombosedienst

Probleem:
Incidentele lage INR: Trombosedienst 3A
(wanneer blijvend volg stappenplan “INR is niet instelbaar”).
Mogelijke signalen:
– INR <1.9 zonder bekende oorzaak.

Probleem:
Incidentele hoge INR: Trombosedienst 3B
(wanneer blijvend volg stappenplan “INR is niet instelbaar”).
Mogelijke signalen:
– INR > zonder bekende oorzaak.

Probleem:
INR is niet instelbaar: Trombosedienst 3C
Mogelijke signalen:
– INR is blijvend hoog of laag, zonder bekende oorzaak.

Probleem:
Laatkomer: Trombosedienst 3D
Mogelijke signalen:
– Cliënt gaat altijd zelf prikken, maar komt niet regelmatig.
– Cliënt komt op de lange laatkomerslijst.

Probleem:
Cliënt kan niet zelfstandig de deur openen: Trombosedienst 3E
Mogelijke signalen:
– Trombosedienst staat voor de deur, maar er wordt niet open gedaan.
– Contact met cliënt/mantelzorger over het niet kunnen open doen (cliënt is “niet thuis”).

Probleem:
Val cliënt: Trombosedienst 3F
Mogelijke signalen:
– Cliënt/mantelzorger/thuiszorg geeft aan dat cliënt is gevallen.
– Cliënt geeft bij bloedprikken aan dat cliënt is gevallen.

Scroll naar boven