Stappenplannen Thuiszorg

Signaleren en Ketencommunicatie Antistolling – stappenplannen voor de Thuiszorg

Probleem:
De inname van de VKA’s wijkt af van de voorgeschreven dosering: Thuiszorg 2A
Mogelijke signalen:
– Medicatie ligt op de grond.
– Geen actueel voorschrift (bijvoorbeeld oude kaart) gebruikt.
– Cliënt is structureel therapieontrouw.
– Cliënt is vergeten de medicatie in te nemen, medicatie ligt nog klaar.
– Cliënt heeft medicatie dubbel ingenomen.

Probleem:
De cliënt is bij de tandarts geweest voor het trekken van een kies en het wondje blijft bloeden: Thuiszorg 2B
Mogelijke signalen:
– Cliënt geeft aan dat de wond blijft bloeden.

Probleem:
De cliënt is gevallen of heeft zich gestoten: Thuiszorg 2C
Mogelijke signalen:
– De cliënt ligt op de grond.
– De cliënt heeft een hoofdwond die bloedt.
– De cliënt heeft blauwe plekken.

Probleem:
Cliënt voelt zich niet lekker: Thuiszorg 2D
Mogelijke signalen:
– Cliënt heeft koorts.
– Cliënt is misselijk / heeft geen eetlust en neemt daardoor VKA niet in.
– Braken/diarree.

Probleem:
Achteruitgang cognitie: Thuiszorg 2E
Mogelijke signalen:
– Vervuild huis.
– Cliënt gaat minder vaak de deur uit.
– Cliënt vergeet soms medicatie in te nemen.
– Verminderde mobiliteit.

Probleem:
Thuiszorg constateert mogelijke bijwerking naar aanleiding van inname VKA: Thuiszorg 2F
Mogelijke signalen:
– Misselijkheid.
– Bloedingen.
– Zwarte ontlasting tgv bloeding in maag-darmkanaal.
– Blauwe plekken.
– Jeuk.
– Haaruitval.

Probleem:
Geen actueel voorschrift aanwezig (bijv. vergeten in overdracht ziekenhuis naar thuiszorg): Thuiszorg 2G
Mogelijke signalen:
– Ontbreken van mantelzorger waarbij cliënt niet in staat is om zelf de doseerkaart uit de brievenbus te halen [serviceflat].
– Kaart is zoek.
– Oude kaart wordt te lang gebruikt.

Probleem:
De trombosekaart is niet afgetekend, het is onduidelijk of de medicatie is aangereikt/ toegediend, aan een cliënt met verminderde cognitie: Thuiszorg 2H
Mogelijke signalen:
– De trombosekaart is niet afgetekend door de medewerker.
– De toedienlijst is niet afgetekend door de medewerker.
– Cliënt kan geen antwoord geven op de vraag of de medicatie is gegeven.

Probleem:
Wijzigingen worden door trombosedienst telefonisch doorgegeven aan cliënt of thuiszorg: Thuiszorg 2I

Scroll naar boven