Multiple Sclerose (MS) is een zeer ingrijpende ziekte, zowel voor de mensen die het treft als hun omgeving. MS is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg. Mensen met MS krijgen vaak gedurende het verloop van de ziekte te maken met problemen op meerdere gebieden, wat vraagt om veel praktische aanpassingen.
In de regio Drechtsteden is met een aantal organisaties de afgelopen jaren een samenwerking gestart om de mensen met MS zo doeltreffend mogelijk te behandelen, adviseren en begeleiden.

Om de zorg bij mensen met MS te verbeteren is er in 2009 binnen de Protestantse Zorggroep Crabbehoff een MS-project gestart, waaruit een MS-team is ontstaan om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Ook binnen het behandelcentrum van Zorggroep Crabbehoff kwamen steeds vaker mensen met MS. Binnen deze behandelingen wordt waar nodig samengewerkt met het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Daarbij informeren we elkaar over de behandeling en het verloop van de ziekte van individuele patiënten; vanzelfsprekend alleen indien daarvoor toestemming wordt verleend. Vanuit deze samenwerking en het toegenomen contact met ketenpartners uit de regio, is in een vervolgtraject verder gewerkt om mensen met MS en hun mantelzorgers in de thuissituatie concreet te ondersteunen.

Eind 2011 zijn de eerste stappen gezet om met het MS-team van Zorggroep Crabbehoff, een neuroloog en twee MS-verpleegkundigen uit het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de revalidatie arts van het revalidatiecentrum Rijndam tot een ketensamenwerking in de regio Drechtsteden te komen.
In de tussenliggende periode heeft het MS-team in samenwerking met de MSVN (Multiple Sclerose Vereniging Nederland), het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het revalidatiecentrum Rijndam gewerkt aan deze regionale ketensamenwerking in de vorm van een zorgpad MS.
Vanuit deze samenwerking is het afgelopen jaar een informatiegids voor mensen met MS ontwikkeld, de ‘MS-gids Drechtsteden’.

Via deze ketensamenwerking, het ontwikkelde Zorgpad MS en de MS-gids streven we ernaar om de juiste zorg te bieden voor mensen met MS en hun omgeving, waarbinnen de kwaliteit van leven voor hen verbeterd en de efficiëntie van het werkproces verhoogd wordt.