Teneinde goede wondzorg voor patiënten en cliënten in de regio Drechtzorg op te zetten, is het noodzakelijk dat de verschillende zorgorganisaties deze zorg goed op elkaar afstemmen. In de afgelopen jaren is vanuit de projectgroep Wondzorg veel kennis verzameld en in de regio gedeeld over decubitus en ulcus cruris.

Ook is een aantal richtlijnen ontwikkeld voor de regio Waardenland. Een behandel- en een preventierichtlijn voor decubitus en vervolgens een richtlijn cq stroomschema voor de huisarts en de wondverpleegkundige voor een patiënt met ulcus cruris. Deze richtlijnen zijn terug te vinden op de specifieke projectpagina’s.

Enkele enthousiaste wondspecialisten zetten zich nog steeds in voor de regio, onder andere door het organiseren van scholingen en bijeenkomsten over wondzorg. Elk jaar wordt door hen een scholing georganiseerd over een thema uit de wondzorg. Deze scholing worden goed bezocht én goed gewaardeerd.