Werkgroep kwetsbare groepen in de GGZ en de Gehandicaptenzorg in de wijk

Tijdens een overleg van de regionale transitietafel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ontstond de vraag of, mede als gevolg van de transities, kwetsbare groepen uit de Gehandicaptenzorg (GHZ), Maatschappelijke Opvang en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) nu eigenlijk langer thuis of weer thuis gaan wonen in de wijk(en) in onze regio? En welke extra of andere vragen dit stelt aan zorgaanbieders, gemeentes, zorgverzekeraars woningcorporaties en andere betrokkenen.

Het verzoek aan stichting Drechtzorg is gedaan om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Stichting Drechtzorg heeft deze handschoen opgepakt en het werkgebied van de opdracht verbreed met de Drechtsteden. Vragen die we ook bij dit vraagstuk zullen betrekken zijn:

Met een denktank van experts uit de deelnemers van GGZ en GHZ instellingen, Maatschappelijke Opvang en de regionale gemeenten zijn we in juni 2015 met dit vraagstuk aan de slag gegaan. De denktank bestaat uit de volgende personen:

Rianne Diependaal, Syndion
Erik Gronert, Bouman GGZ
Beppie Hoogendoorn, Leger des Heils
Jan-Pieter Maes, Yulius
Jaap van Nijnatten, Team Toeleiding en Bemoeizorg
Levien Timmers, Mee Drechtsteden
Mark Vervuurt, ASVZ
Patricia Savenije, Gemeenten regio Drechtsteden
Myra  van der Gronden, Gemeenten regio  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Marleen Rijneveld, Drechtzorg
Janet Vos, Drechtzorg (voorzitter)

Het viel nog niet mee om met deze materie aan de slag te gaan. Op landelijk niveau en uit andere regio’s was er namelijk weinig voorbeeldmateriaal voorhanden. Maar de groep is erin geslaagd om een notitie neer te leggen die kan duiden over welke groepen we het hebben, welke acties de verschillende stakeholders uit kunnen zetten en ook welke verdiepingsslagen we nog moeten maken om hier in de regio nog gerichter actie op te kunnen zetten. Tijdens de deelnemersraad van stichting Drechtzorg op 26 november jl. is het rapport kwetsbare groepen in de wijk vastgesteld.

Behulpzaam bleek het rapport ook al want tijdens het werkatelier GGZ van de Leertuin Zorgvernieuwing in de regio Drechtsteden vormde het rapport de basis voor een van de werksessies en gaf het goede input aan de discussies en de project ideeën. Een actueel vraagstuk dus waarbij we door als samenwerkende zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar er de schouders onder te zetten voor de kwetsbare mensen in onze regio de zorg en ondersteuning nog verder kunnen optimaliseren. Lees hier verder voor het rapport: Kwetsbare groepen in de wijk.

Het rapport is eind 2015 verstuurd naar de gemeenten in de Drechtsteden en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Beide gemeentelijke regio’s hebben het rapport goed ontvangen en een schriftelijke reactie gegeven. Zowel in de Drechtsteden als in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt momenteel gewerkt aan de knelpunten zoals deze naar voren zijn gekomen in het rapport.

Vanuit Drechtzorg hebben we in juni 2016 een overleg gehad met Patricia Savenije (Drechtsteden) en Iemke Bruseker (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) om te bekijken waar we gezamenlijk onze schouders onder kunnen zetten. De conclusie was dat het vooral van belang is  te investeren in ‘elkaar leren kennen’. Hiervoor staan al enkele initiatieven op de planning zoals het ‘stage’-lopen bij elkaar. We denken erover om ook op andere manieren te bevorderen dat we elkaar leren kennen om zo de onderlinge samenwerking te versterken en barrières in domeinen te slechten. Bijvoorbeeld een leerkring kwetsbare groepen of een themabijeenkomst. Heeft u hiervoor een goed idee laat het ons gerust weten!

Daarnaast zal omtrent het vraagstuk bruikbare cijfers over kwetsbare groepen gesproken worden met de Dienst Gezondheid & Jeugd omdat beide regio’s de intentie hebben hier preciezere informatie over te verkrijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte Winde via: mailto:c.l.winde@drechtzorg.nl of telefoon 078-6541405.