Een ‘ulcus cruris’ of ‘open been’ is een open plek of zweer aan het onderbeen. De normale huid is op die plaats verdwenen, zodat een meestal grillig begrensde open plek bestaat, die vaak met een geelbruin beslag of een korst is bedekt. Het kan hierbij ook gaan om een klein plekje.

Aanleiding van het project
Vanuit de huisartsen is het signaal gekomen dat de behandeling van mensen met ulcus cruris (open been), met name het zwachtelen, niet altijd op een deskundige wijze geschiedt. Ook de poli in het Albert Schweitzer ziekenhuis geeft aan dat de zorg voor patiënten met ulcus cruris, met name het zwachtelen, te kort schiet waardoor patiënten niet doorverwezen worden naar de thuiszorg en de druk op de poli toeneemt. Tevens blijkt dat veel patiënten, na herstel van de ulcus cruris, weer terug komen omdat er wederom sprake is van een open been.  Om hier verandering in te brengen is het project ulcus cruris gestart.

Doel
Het doel van dit project is de verbetering van de zorg voor mensen met ulcus cruris door goede afstemming van de zorg, continuïteit van zorg en het bundelen en optimaal benutten van de regionaal aanwezige –specialistische- kennis en kunde ten behoeve van de doelgroep.
Doelstellingen

Met als bijkomend effect het terugdringen van de kosten van de behandeling van het ulcus cruris venosum.

Resultaten
Gewerkt is aan een goede richtlijn cq stroomschema voor de huisarts en de wondverpleegkundige die geraadpleegd kan worden wanneer een patiënt zich presenteert met (verdenking op) ulcus cruris.
Hierin zijn zowel de behandelaspecten als de routing opgenomen.
Deze handreiking is vervolgens voorgelegd aan huisartsen, dermatologen en verpleeghuisartsen.
Na goedkeuring is gestart met een pilot-project onder Hagro’s in Zwijndrecht, Ridderkerk en Oud-Beijerland.
Hier kunt u het stroomschema downloaden

In het voorjaar van 2014 is het totale project afgerond. De nieuwe werkwijze, waarbij de wondverpleegkundige vroeg in het proces een centrale rol speelt en zo de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderd is hierin onderzocht.

Geconcludeerd kon worden dat:

Zie voor meer informatie de website van stichting KOEL.