Om inzicht te krijgen in de afbouw van intramurale plaatsen en te kijken wat er nodig is om wel de juiste zorg- en ondersteuning te kunnen blijven bieden wordt in de regio samengewerkt tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoor Waardenland en Drechtzorg. Als het gaat om het inzicht in de afbouw van intramurale plaatsen is de regiegroep zorgvastgoed ingesteld.

De hoofdopdracht van de regiegroep is het periodiek uitzetten en analyseren van de inventarisatie zorgvastgoed. Op basis van de resultaten van deze inventarisatie wordt inzichtelijk waar de komende jaren intramurale capaciteit blijft en van elke sector en waar wellicht witte vlekken ontstaan in de regio. Dit geeft beleids- en managementinformatie voor de betrokken partijen. De bedoeling was om deze inventarisatie in de zomer van 2014 uit te zetten, maar toen bleek dat dit in strijd zou zijn met het standpunt van de ACM hierover. Omdat dit standpunt de samenwerkende organisaties erg verbaasd en het weer strijdig is met de oproep in de brief van Minister Blok en Staatssecretaris van Rijn over de regionale transitietafels wordt momenteel door de regiegroep een reactie aan de bewindslieden voorbereid.

Daarnaast is het ook een opdracht van de regiegroep om lopend onderzoek met elkaar te delen en te kijken of en hoe de beschikbare informatie hieruit elkaar versterkt. Tenslotte wordt gekeken welke aanvullende informatie waardevol is als het gaat om zorgvastgoed voor betrokken partijen en of het haalbaar is om deze gegevens te verkrijgen. Zo ja, dan wordt de route tot het verkrijgen van deze informatie uitgezet.

Deelnemers aan de regiegroep zorgvastgoed zijn:
• Janet Vos, Drechtzorg (voorzitter)
• Leendert van den Brink, Zorgkantoren Coöperatie VGZ
• Hans Leijs, onderzoeker OCD
• Patricia Savenije, projectleider extramuralisering Drechtsteden
• Egbert van den Dam, projectleider extramuralisering AV-regio
• Jos van Dorresteijn, regionale woningcorporaties
• Evelyne Snoeijs, beleidsmedewerker extramuralisering Drechtsteden

Wilt u meer informatie over de regiegroep zorgvastgoed dan kunt u contact opnemen met Janet Vos: janet.vos@asz.nl