Leendert van den Brink, dossierhouder extramuralisering zorgkantoor:
“Alternatieve aanwendbaarheid verdient nader onderzoek”

“Als zorgkantoor hebben we in beeld gebracht wat het voor de capaciteit zou betekenen als de lichtere zzp’s straks niet meer ingekocht worden. Deze afbouw van intramurale capaciteit is groter dan waar de zorgaanbieders op dit moment plannen voor hebben gemaakt. Verschillende plannen sluiten nog niet goed op elkaar aan: zorgaanbieders hebben meer zorg ingerekend dan het zorgkantoor verwacht te kunnen inkopen. Dat is wel een belangrijk aandachtspunt.

Er is ook een verschil zichtbaar tussen ouderen- en gehandicaptenzorg, voor deze laatste groep zijn nog maar beperkt concrete afbouwplannen ontwikkeld. Voor de ouderenzorg geldt dat we te maken krijgen met een dip. De komende jaren moeten we capaciteit afbouwen, terwijl de vergrijzing van de bevolking vanaf 2025 weer tot een toename van zorgvraag zal leiden. Wij zijn dan ook heel bewust bij het overleg aangeschoven.Om de gevolgen goed te kunnen opvangen, moet je deze opgave immers samen uitwerken.

Bij veel burgers is onrust ontstaan over mogelijke sluiting van verzorgingshuizen. Voor degenen met een bestaande indicatie voor intramurale zorg geldt volgens de staatssecretaris het credo ‘hebben is houden’. Mensen, zeker met een zwaardere zorgvraag, behouden het recht op zorg, maar zullen hiervoor wellicht wel moeten verhuizen. De zorgkantoren en VWS zijn voorstander van deze combinatie van recht en verantwoordelijkheid. Het is aan de zorgaanbieders om te bepalen welke zorgvoorzieningen rendabel geëxploiteerd kunnen blijven worden, uiteraard in goed overleg met cliëntenraden en vertegenwoordigers.

Met betrekking tot het vastgoed zullen keuzes gemaakt moeten worden. Worden gebouwen afgestoten? Omgevormd voor studentenhuisvesting? Of kiest men toch voor ‘scheiden wonen zorg’? Zeker als er langlopende financiële verplichtingen zijn, moet alternatieve aanwendbaarheid nader onderzocht worden. Daarom zijn we ook blij met de deelname van de woningcorporaties aan dit project. De regionale uitvraag heeft op dit punt geen direct beeld opgeleverd. Ook hier geldt dat we samen moeten optrekken, een passend zorgaanbod blijven doen waarbij we een goede oplossing dienen te vinden voor zorgvastgoed. Zorgaanbieders zullen te maken krijgen met een andere organisatie die meer leunt op extramurale zorg. Hier ligt voor hen een forse uitdaging.”

Lees ook het interview met Zwanet van Kooten (AV-regio) en Patricia Savenije (Drechtsteden)