In de komende vijf jaar krijgen landelijk jaarlijks gemiddeld tienduizend ouderen, dertienhonderd gehandicapten en achthonderd cliënten in de GGZ met een lagere zorgindicatie geen toegang meer tot intramuraal verblijf. Hoe spelen wij adequaat in op dit veranderende zorgaanbod? Die vraag stond centraal tijdens de themabijeenkomst Scheiden wonen en zorg, die de stichting Drechtzorg samen met de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de Drechtsteden op 20 maart 2014 organiseerde.

 

Hieronder kunt u het interview over dit onderwerp met de sprekers downloaden:

  1. Patricia Savenije, Drechtsteden
  2. Leendert van den Brink, Zorgkantoor
  3. Zwanet van Kooten, projectleider Alblasserwaard-VijfheerenlandenZwanet van Kooten