In de komende jaren krijgen landelijk vele burgers, patiënten en cliënten geen toegang meer tot intramuraal verblijf. Hoe spelen wij adequaat in op dit veranderende zorgaanbod?

Om inzicht te krijgen in de gevolgen voor wonen en zorg en de benodigde afbouw van intramurale plaatsen, en om te kijken wat er nodig is om wel de juiste zorg- en ondersteuning te kunnen blijven bieden wordt in de regio samengewerkt tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoor Waardenland en Drechtzorg.