Wat is de levensverwachting in Zuid-Holland Zuid? Welke ziekten komen veel voor? En welke zullen dat in de toekomst zijn? Hoe gezond leven we in deze regio? Welke kansen zijn er om de gezondheid, zorg en veiligheid te verbeteren?
De Toekomstverkenning geeft antwoord op veel vragen. In 2014 is de tweede editie van de Toekomstverkenning gelanceerd. De Toekomstverkenning geeft overzicht van de omvang van ziekte en gezondheid en gezondheidsbeïnvloedende factoren (zoals leefomgeving en leefstijl).

Lancering
Met de Toekomstverkenning rapporteert de Dienst Gezondheid & Jeugd elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in deze regio. Dat doet de Dienst niet alleen, de Toekomstverkenning is er voor en door zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraars. De klankbord zorg, opgericht in samenwerking met Stichting Drechtzorg, bestaande uit zorgaanbieders uit de verschillende sectoren speelt hierbij een belangrijke rol. De klankbord denkt mee over relevantie van thema’s en indicatoren en over de interpretatie van cijfers en conclusies.
In november 2014 is de Toekomstverkenning officieel gelanceerd. Vanaf 2015 wordt de Toekomstverkenning regelmatig geactualiseerd als er nieuwe relevante cijfers beschikbaar zijn. Op een aantal thema’s wordt nader ingezoomd; dat zijn kwetsbare ouderen en crisissituaties.

Basis voor beleid
De inzichten uit de Toekomstverkenning vormen een belangrijke basis voor het beleid van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. De analyses en feiten zijn ook interessant voor preventie-instellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere gezondheids- en zorgorganisaties. De informatie uit de Toekomstverkenning en het beleid van de gemeenten, zijn er uiteindelijk op gericht inwoners de kennis en vaardigheden te geven om de regie over hun leven zelf in de hand te nemen.

Informatie over voorgaande Toekomstverkenning
De eerste uitgave van de regionale Toekomstverkenning verscheen in 2010.
Heb je vragen of tips voor de toekomstverkenning neem dan contact op met Drechtzorg (info@drechtzorg.nl).