Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking hebben vaak een zorgvraag die zich ook voordoet in de psychiatrie, ofwel mensen met een zorgvraag op het terrein van de psychiatrie hebben –soms- ook een verstandelijke beperking. Om te voorkomen dat deze mensen tussen de wal en het schip vallen, is in 2009 voor deze doelgroep een projectgroep opgericht. Participanten zijn gehandicaptenorganisaties, GGZ, en GGD.

De conclusies en aanbevelingen zijn inmiddels aangeboden aan het bestuur van Drechtzorg. Naar aanleiding hiervan is besloten tot nader overleg tussen de bestuurders uit de gehandicaptenzorg en de psychiatrie. Ook het Leger des Heils is bij deze besprekingen betrokken.

In de projectgroep hebben deelgenomen:
Trudie van Asch, Syndion
Jaap van Deijk, Leger des Heils
Carla Hendriks, Syndion
Anne Idzinga, ASVZ
René van der Snoek, Yulius
Rolinde Tieland, Gemiva-SVG
Anneke Verbraak, GGD
Hans van Wouwe, ASVZ