Vilans werkt in opdracht van ZonMw vanaf januari 2012 samen met het Netwerk Palliatieve zorg Zuid Hollandse Eilanden en met de Ketenzorg Dementie Zuid-Hollandse Eilanden aan een handreiking en beschrijving van een goed voorbeeld van samenwerking tussen de palliatieve zorg en dementiezorg.

Deze prettig leesbare handreiking beschrijft hoe de integrale palliatieve zorg voor mensen met dementie kan verbeteren door verbinding te leggen tussen twee zorgketens. Het document biedt verschillende mogelijkheden om binnen je eigen regio met de verbinding aan de slag te gaan en te werken aan betere afstemming, overdracht en samenwerking om de (palliatieve) zorg voor mensen met dementie te verdiepen en te verbeteren. Ook de samenwerking tussen de ketenzorg dementie Waardenland en het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland wordt als goed voorbeeld genoemd.

De handreiking is hier te downloaden: handreiking zo verbindt u palliatieve zorg en dementie