Het eenjarige project ‘Palliatieve zorg en dementie’, dat in november 2013 van start ging, was er vooral op gericht de palliatieve zorg voor mensen met dementie binnen de regio Waardenland te optimaliseren door het Netwerk Palliatieve Zorg en de Ketenzorg Dementie intensiever met elkaar te laten samenwerken. Deze doelstelling is door middel van een aantal deelprojecten goed behaald. Lees hier meer over op de pagina ‘Projectresultaten‘.