De thema’s palliatieve zorg en dementie staan landelijk volop in de belangstelling. Een verbinding tussen deze twee werelden vindt echter nauwelijks plaats. De Ketenzorg dementie Waardenland en het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland hebben deze samenwerking echter al wel opgestart. Lees op de volgende pagina’s meer over dit eenjarige samenwerkingsproject uit 2015 en de resultaten die zijn behaald.