Op deze pagina vindt u de terugkoppeling van de georgainseerde bijeenkomsten in het kader van de leertuin. We zijn gestart met een bestuurlijke startbijeenkomst op 2 oktober 2015. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende bestuurders, wethouders, ambtenaren en VGZ-collega’s aan de slag gegaan met het nadenken over de ambities, kansrijke plannen en werkwijze van de leertuin. Het verslag van deze bijeenkomst leest u hier: Startbijeenkomst 2 oktober 2015

IMG_4563   IMG_4554

IMG_4553   IMG_4547

Op 8 december 2015 vond een bijeenkomst plaats over de GGZ en kwetsbare groepen in de wijk. Ruim 50 aanwezigen dachten mee over kansrijke interventies voor deze doelgroep. Klik hier voor de Terugkoppeling werkatelier GGZ 8 december 2015.

17 - geschikt gecomprimeerd   IMG_0021   IMG_0019

De bijeenkomst leverde maar liefst 21 projectideeën op die uitgebreid bekeken en herordend zijn. Er is over vier thema’s met daarbinnen 15 projectideeën verder doorgedacht in expertsessies op 26 en 28 januari 2016. Thema’s die onder de loep zijn genomen zijn:

Ook binnen de palliatieve zorg zijn er twee expertsessies georganiseerd. Dit heeft geleid tot een aantal projectvoorstellen binnen de thema’s: