Vanuit de Leertuin Zorgvernieuwing zijn in mei 2016 op initiatief van Aafje, MEE Drechtsteden en Zorggroep Crabbehoff, 22 vrijwilligers succesvol de strijd aangegaan tegen eenzaamheid onder ouderen in de wijk Crabbehof in Dordrecht. Dit had een klein jaar later al 22 bijzondere vriendschappen opgeleverd tussen ouderen en vrijwilligers. Ook werd er regelmatig gebeld met 50 ouderen en werden er bijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het succes in de wijk Crabbehof, zijn de organisaties in mei 2017 eenzelfde project in de wijk Wielwijk gestart.

Voor en door de wijk
“Het unieke van het project ‘Wij Crabbehof’, is dat het écht voor en door de wijk is”, vertelt Fyetta Damwijk, die samen met Ali Kocak trekker is van dit project. “Vanuit Aafje, MEE Drechtsteden en Zorggroep Crabbehoff hebben we het project opgezet. We hebben vrijwilligers opgeleid in het signaleren van eenzaamheid en het omgaan met ouderen die eenzaam zijn. Zij pakken het nu zelfstandig op”. Daarna hebben de organisaties de pijlen gericht op eenzaamheid in de volgende wijk: Wielwijk.

Eenzaamheid taboe
Damwijk: “Voor veel ouderen is het lastig om toe te geven dat ze eenzaam zijn. Er is een taboe. Daarom kunnen ook buren, familieleden en zorgprofessionals bij ons aangeven dat er mogelijk een hulpvraag is bij een oudere die zij kennen. Wij gaan dan vrijblijvend langs aan huis. Vaak blijkt na een paar gesprekken dat de persoon in kwestie inderdaad graag wat sociale contacten zou willen opbouwen, een stukje samen wil wandelen of bijvoorbeeld wat hulp wenst bij het doen van de boodschappen. Het contact is overigens niet alleen fijn voor de ouderen, maar ook voor de betrokken vrijwilligers. Voor hen is het fijn om anderen te helpen”.

Evaluatie
Nu de projecten zo’n twee jaar lopen, is het tijd om de balans op te maken. Medio 2018 zijn de betrokken partijen dus aan de slag gegaan met het analyseren van de effecten van beide projecten. Eind oktober zullen deze worden gepresenteerd aan de partners van de Leertuin: de Drechtsteden en zorgverzekeraar VGZ.