In het kader van de Leertuin Zorgvernieuwing wordt vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis een pilotproject Longchirurgie gestart. Het idee is om patiënten na een longoperatie thuisbegeleiding door een longverpleegkundige van de thuiszorg te bieden. Blijkt deze pilot succesvol, dan kan het project landelijk worden uitgerold.

Longkankerzorg is één van de speerpunten in het Albert Schweitzer ziekenhuis, recent is het ASz het Centrum voor Longkanker gerealiseerd. Wanneer de diagnose longkanker wordt gesteld, is longchirurgie één van de behandelopties. Het betreft hoogrisico chirurgie, vaak is er sprake van grote operaties met veel impact op lichamelijk en geestelijk functioneren, binnen een kwetsbare patiëntengroep.

Thuis herstellen kan lastig zijn
Het recent geïmplementeerde multidisciplinaire Zorgpad Longchirurgie heeft als doel alle zorg rondom deze patiënten volledig af te stemmen, waarbij verwachtingsmanagement een belangrijke rol speelt.
De patiënt wordt mede verantwoordelijk gemaakt voor zijn herstel, krijgt de regie. Dat geldt ook in de thuissituatie. Echter: voor veel patiënten is het lastig om thuis, zonder zorgverleners om zich heen, het in het ziekenhuis ingezette herstel goed voort te zetten.

Inzet van gespecialiseerde longverpleegkundigen
Bij de momenteel geboden thuiszorg na operatie kan de thuissituatie niet altijd voldoende gezien en ingeschat worden. Het pilotproject ‘Thuisbegeleiding na longchirurgie’ kan hier verbetering in brengen.
Om het herstelproces goed te laten verlopen, kunnen gespecialiseerde longverpleegkundigen vanuit het reeds bestaande samenwerkingsverband Reload i.s.m. thuiszorgorganisaties (Rivas Zorggroep, Internos en Aafje) ingezet worden. Zij kunnen gedurende 6 weken begeleiding en verpleegkundige ondersteuning bieden. Hierbij vindt zo nodig continue afstemming plaats met deskundigen uit de 2e lijn. Door de patiënt zo gericht te ondersteunen bij het herstel, gericht op zelfredzaamheid en participatie in zijn/haar sociale systeem, kunnen heropnames en complicaties wellicht voorkomen worden.

Meer weten?
Naar verwachting gaat het pilotproject 1 februari 2017 van start, voor de zomer vindt een eerste evaluatie plaats. De coördinatie wordt verzorgd door Geertruid Marres, longchirurg; Eric van Thiel, longarts; Erik von Meyenfeldt, longchirurg; Chris de Jongh, fysiotherapeut en Netty de Graaf, verpleegkundig specialist. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met n.degraaf@asz.nl / 078-6545033.