Extra ‘ogen en oren’ in de wijk voorkomt terugval en escalatie

In samenwerking met de gemeente, het wijkteam en zorgaanbieder VGZ heeft Antes de cursus ‘Eerste hulp bij psychiatrie’ ontwikkeld. Dit gebeurt in het kader van de leertuin van een samenwerkingsverband van gemeente, VGZ en de zorgaanbieders binnen stichting Drechtzorg. De cursus is bestemd voor vrijwilligers en professionals die in hun dagelijkse leven in contact komen met mensen met psychische problematiek. Te denken valt aan de wijkagent, of een mantelzorger.

Oren en ogen
In de cursus worden geïnteresseerden getraind om als het ware de extra oren en ogen in de wijk te zijn, om te weten hoe je moet handelen als het minder goed gaat met iemand. Deze zogeheten waakvlamfunctie zorgt ervoor dat signalen van escalatie en terugval sneller worden opgepikt en snel en laagdrempelig hulp kan worden ingeschakeld. Trainer Femke de Geus vertelt: ‘een groep van zo’n vijftien mensen heeft zich opgegeven om vier vrijdagochtenden training te volgen om te leren signaleren wanneer het slechter met iemand gaat en te leren wat ze dan kunnen doen. Dat zijn gewoon mensen die zich betrokken voelen bij hun buurtgenoten, mensen die ze ontmoeten tijdens hun vrijwilligerswerk of hun familie of vrienden. Geweldige mensen dus!’

Een op de vijf
In de Dordtse wijken Sterrenburg en Krispijn kampt bijna een op de vijf mensen met psychische problematiek. Vaak gaat het om mensen die al een behandeltraject achter de rug hebben en geen gebruik (willen) maken van verdere maatwerkvoorzieningen. Toch hebben zij soms wat extra hulp in de thuissituatie nodig en is het goed wanneer het risico op terugval herkend en voorkomen kan worden.

Inmiddels hebben al twee groepen de cursus afgerond (mei 2017).  De deelnemers hebben meer kennis en inzicht in psychiatrie. Ze weten nu hoe ze mensen met een psychische aandoening op een goede manier kunnen helpen en ervoor kunnen zorgen dat mensen met een psychische aandoening gewoon mensen blijven.