Op 1 november 2016 is vanuit de leertuin Zorgvernieuwing een nieuw project van start gegaan: een herstelcoach aangesteld op de Volgerlanden. Het gaat om een pilotproject in het kader van de leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden. Dit is een samenwerking tussen Drechtzorg, VGZ en de Drechtsteden.

Het project houdt in dat een ervaringsdeskundige herstelcoach voor gemiddeld zes maanden met een cliënt gaat optrekken met extra aandacht voor zijn of haar hersteldoelen, waardoor zelfredzaamheid verbetert en er mogelijk stappen gemaakt kunnen worden om uit te stromen naar de basis-ggz of zelfstandig wonen (na het wonen op de beschermde woonvorm).

Sinds 1 november werkt herstelcoach David Zymuntowicz bij Yulius. Deze enthousiaste collega biedt een aantal cliënten gedurende een half jaar extra steun en motivatie. Zijn hulp richt zich op het optimale herstel van ‘zijn’ cliënten: er is extra aandacht voor de hersteldoelen, zelfredzaamheid en participatie en er wordt vooruitgekeken naar de uitstroommogelijkheden. David ondersteunt cliënten die in behandeling zijn van FACT Volgerlanden en een aantal van hen woont in BW Volgerlanden. David werkt nauw samen met de behandelaren en begeleiders van de cliënten die zijn hulp ontvangen. Davids bijdrage zal uiteindelijk leiden tot en kortere professionele behandelduur en duurzamer herstel.

Over David
David (31) is geboren in Delft en woont momenteel in Bergen op Zoom. David heeft een dynamisch leven achter de rug en heeft zelf meerdere malen een beroep gedaan op psychische hulp. Na een lange periode niet te kunnen ontsnappen uit een negatieve spiraal, is het David nu grotendeels gelukt om zijn geestelijke uitdagingen onder de knie te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat herstel een blijvend onderhoud van hem vraagt. David is door zijn ervaring en persoonlijkheid uitermate geschikt voor het werk als herstelcoach. Hij noemt zichzelf een hoopverlener en de eerste geluiden van cliënten bevestigen die omschrijving.