Rivas Zorggroep biedt in samenwerking met Ketenzorg Dementie Waardenland en coöperatie VGZ de cursus ‘Dementie & Nu’ aan. De pilot wordt uitgevoerd binnen de Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden.  De cursus is speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers die voor iemand met dementie zorgen en is onderdeel van een pilot. De cursus in ontwikkeld in België en daar waren de resultaten heel positief. Rivas onderzoekt met de pilot of ze met de cursus ‘Dementie & Nu’ inspelen op een behoefte onder mantelzorgers. Voor hen kan het zwaar zijn om te zorgen voor een naaste met dementie, de cursus kan hier goede ondersteuning bij bieden.

Cursus Dementie & Nu
Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen, zijn onder andere: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg en met veranderend gedrag. Maar ook zaken als financiën, communiceren met familie en omgeving en de persoon met dementie, passeren de revue. Ook krijgen mantelzorgers handvatten aangereikt voor hoe ze kunnen omgaan met wat zorgen voor een naaste met (beginnende) dementie voor hen zelf betekent. De cursus wordt gegeven in tien bijeenkomsten die plaatsvinden in een vaste groep van 8 à 15 mantelzorgers. Drie casemanagers dementie en een psycholoog zijn opgeleid om deze cursus te kunnen geven.

De pilot is gestart op donderdag 13 april en in het najaar volgt een tweede cursus. Na afloop van de pilot wordt bekeken of het als vast programma kan worden voortgezet. Belangstellenden uit de hele regio kunnen zich dan gaan aanmelden.