Transmurale samenwerking in de zorg, dat is waarvoor Stichting Drechtzorg in het leven is geroepen. Samen met VGZ en de Drechtsteden werken we hieraan in de leertuin Drechtsteden. In 2016 hebben we vooral in de GGZ mooie stappen kunnen zetten, bijvoorbeeld door specialistische expertise aan wijkteams toe te voegen. Dit voorbeeld van slimme en zinnige zorg smaakt naar meer.

Met Stichting Drechtzorg werken we als gezamenlijke zorgaanbieders al ruim zestien jaar aan verbetering van zorg en ondersteuning. Toen transitie in de zorg een actueel onderwerp werd, raakten we met steeds meer partners in gesprek. Partijen hadden moeite ergens middelen voor uit te trekken als de vruchten vervolgens elders werden geplukt. Bij Stichting Drechtzorg brengen we verschillende werelden van zorgverzekeraar, zorgaanbieder en gemeente bij elkaar.

Wij signaleren barrières en proberen ze samen te slechten. De leertuin Drechtsteden creëert hiervoor de ideale voorwaarden. We doen dit met VGZ, gemeenten en de ruim dertig zorgaanbieders die wij vertegenwoordigen. Samen maken we zorg slimmer en daarmee ook zinniger.

In de eerste fase van de leertuin keken we naar praktische oplossingen voor concrete belemmeringen, het laaghangende fruit. In de tweede fase van de leertuin naar wat grotere innovaties: kunnen bestaande processen slimmer en zinniger en in hoeverre staat de huidige wet- en regelgeving daarbij in de weg. Dan is het aan ons die wetgeving eventueel ter discussie te stellen.

Als het gaat om besparingen, proberen we het bekende vliegwiel op gang te brengen door behaalde besparingen elders te investeren, met nog méér besparing als resultaat. Door transmuraal te werken met de financiers, zijn die besparingen voor ons allemaal. Ook voor patiënten, natuurlijk. Zij merken op termijn de effecten, doordat de zorg die écht nodig is, altijd direct en dichtbij beschikbaar is. Aan de andere kant maken we werk van preventie en bewustwording op het gebied van gezondheid. De oplossing voor een gezondheidsprobleem is niet altijd medicatie en zorg. We kunnen ook met minder zorg en andere oplossingen af.

Dat sluit goed aan bij de visie van VGZ over zinnige zorg. Het is heel leuk met VGZ samen te werken aan vernieuwing in de zorg. De open houding is daarbij kenmerkend. We werken tot in ieder geval 2020 nauw samen in de leertuin Drechtsteden. We hebben al mooie resultaten behaald, die we elders kunnen opschalen. In 2017 richten we ons onder meer op de ouderenzorg, die nu hoog op de agenda staat. We maker er samen met VGZ en andere partners in de leertuin Drechtsteden graag werk van.

Bron: Maatschappelijk jaarverslag VGZ