Janet Vos (participeert namens Drechtzorg in het Dagelijks Alliantieteam):
“Wij hebben veel ervaring in samenwerken”

“In de afgelopen vijftien jaar heeft Drechtzorg zich pro-actief ingespannen om de zorg in onze regio te optimaliseren. De druk op de zorg neemt toe, samenwerking wordt steeds belangrijker. Als platform namens zorgaanbieders zijn we gespecialiseerd in samenwerken, deze innovatiekennis en ervaring benutten we graag voor de Alliantie. De korte lijnen met VGZ en Drechtsteden waren er al en worden hiermee alleen maar geïntensiveerd. We gaan nu een stap verder, deze Alliantie biedt ons de kans om de geconstateerde barrières binnen de zorgverlening in onze regio verder te slechten.
Nieuwe ideeën geven energie, dat maakt deze functie voor mij extra aantrekkelijk. Ik hou ervan om verbindingen te leggen, de spin-in-het-webfunctie ligt me wel. De Alliantie gaat heel wat teweegbrengen, daar ben ik van overtuigd. Er zit vaak meer rek in samenwerking dan dat we soms denken.”
***

Petra Smeets (participeert namens Drechtsteden in het Dagelijks Alliantieteam):
“Naast efficiëntie is kwaliteit relevant”

“Als gemeenten willen we primair dat de kwaliteit van zorg op goed niveau is en blijft. Gedurende de afgelopen jaren hebben we bij de ontwikkelingen in de sociale domeinen gezien dat er veel meer verbindingen te maken zijn, niet alleen tussen de domeinen maar ook tussen de organisaties. Dat vereist samenwerking, waarbij wij als Drechtsteden vooral op een positieve en vasthoudende manier willen stimuleren dat organisaties de ruimte krijgen om veranderingen teweeg te brengen. Daarbij richten we de blik ook intern: natuurlijk zijn we bereid om binnen de gemeenten en Sociale Dienst Drechtsteden te kijken waar innovaties mogelijk zijn.
Innovatie zal niet altijd eenvoudig zijn, maar ik geloof echt dat hier winst te behalen valt, zowel qua doelmatigheid alsook inhoudelijk. Die uitdaging maakt deze opdracht voor mij extra interessant, zeker als er straks mooie resultaten gaan komen. Dat is het perspectief waar ik mij met plezier voor wil inzetten.”
***
Leonie Voragen (participeert namens VGZ in het Dagelijks Alliantieteam):
“Laten we ook naar voorzorg kijken”

“Uit ervaring op alle fronten weet ik dat mensen vaak geen eenduidige zorgvraag hebben, terwijl de gesegmenteerde zorg daar eigenlijk geen goed antwoord op heeft. Dan ontstaan er dus situaties waarin mensen wel veel, maar geen passende zorg krijgen. Dat moet niet hoeven, vind ik. VGZ wil zorgverleners de ruimte bieden om kansrijke interventies te ontwikkelen, zonder dat zij zich daarmee meteen in hun voet schieten. Daartoe heeft VGZ de leertuinen geïnitieerd, veilige omgevingen waarin innovaties op gang gebracht kunnen worden. Het bijzondere aan de leertuin Drechtsteden is dat ook de gemeente participeert, zodat domeinoverstijgend geïnnoveerd kan worden. Randvoorwaardelijk wanneer we zorg en welzijn meer met elkaar willen verbinden.
Ik hoop dat we niet alleen naar nazorg, maar ook naar voorzorg kijken. Dat is niet even altijd voor de hand liggend, maar biedt zeker perspectieven. Belangrijk is ook dat we met elkaar in gesprek blijven, om elkaars wereld beter te leren kennen en begrijpen. Hopelijk brengt onze gedrevenheid een beweging op gang, het aanwezige enthousiasme vind ik bijzonder motiverend. Zo’n veertig bestuurders uit de regio willen hun schouders eronder zetten. Het is mooi dat dit kan, we gaan ervoor.”
***