Met de doelgroep GGZ/Kwetsbare groepen zijn we binnen de leertuin als eerste aan de slag gegaan. Na een grote werkconferentie hebben we in vier expertsessies de verschillende knelpunten en projectideeën om deze op te lossen verder verkend. Een aantal projecten draaien of zijn in voorbereiding. In de loop van 2017 zijn er gesprekken gestart om te kijken of er via een meerjarenafspraak met de grootste GGZ-aanbieder, Yulius, in de regio verdere versnelling in de programmalijn GGZ en kwetsbare groepen aangebracht kan worden. Naast dat het idee is dat Yulius zelf een aantal innovaties zal oppakken, zal hiervoor ook samenwerking met organisaties in de regio gezocht worden. Deze versnelling van de GGZ-programmalijn is momenteel in een verkennende fase. Het opstarten van verschillende domeinoverstijgende innovatieprojecten gaat echter onverminderd voort en er worden achter de schermen voorbereidingen voor getroffen.