Waarom deze Alliantie?
De zorgbehoefte groeit, terwijl de budgettaire kaders afnemen. Goede ideeën voor innovatie lopen spaak op te weinig regelruimte of verschillende budgetten die niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg? Onnodige barrières die een efficiëntere zorgorganisatie in de weg staan.

Dat kan beter. Maar dan moet er wel wat veranderen.

Met die gedachte als uitgangspunt hebben Drechtsteden, Drechtzorg en VGZ op 3 maart 2016 hun handtekening gezet onder het manifest ‘Alliantie Zorgvernieuwing Drechtsteden’. Het reeds bestaande convenant tussen VGZ en Drechtsteden heeft hiermee een waardevolle uitbreiding gekregen.

Onze doelstelling: de juiste zorg op de juiste plek

Onze doelstelling is even simpel als herkenbaar: in een veilige omgeving de zorg in onze regio innoveren, waarbij elke Alliantiepartner naar eigen mogelijkheden participeert en inbrengt in de leertuin. Kwaliteit, gezondheidswinst en doelmatigheid staan hierbij centraal. Ofwel: de juiste zorg, op de juiste plek, voor de juiste cliënt.

Domeinen en doelgroepen
Uitgangspunt is dat we het zorgaanbod in onze regio in de volle breedte onder de loep gaan leggen. Waar gaat het goed? Waar kan het efficiënter? Waar gaat het mis?  Hierbij focussen we op het snijvlak van drie domeinen: de Zorgverzekeringswet, de WMO en de WLZ. Want soms is een interventie in het WMO-domein nodig om een kwaliteitsimpuls of een besparing in het ZVW-domein te realiseren. Dat soort zaken willen we aanpakken in de leertuin. We richten ons nadrukkelijk eerst op de patiëntengroepen en werkwijzen waarbij de grootste inhaalslag te maken valt. Denk aan de palliatieve patiënt, de kwetsbare oudere of GGZ-cliënt en de kwetsbare groepen in de wijk, maar ook bij afstemming van de verschillende PGB’s of de onderlinge gegevensoverdracht valt winst te behalen. Zo breed is het werkveld waar onze leertuin zich op richt!

Lees hier het artikel in het Albert Contact over de leertuin: Artikel Albert Contact-2016-1.