21 februari 2019

De gemeenten Papendrecht en Sliedrecht hebben in 2018 meegedaan aan de pilot van het Palliatief Zorgarangement. In dit project, dat voortkomt uit de Leertuin Zorgvernieuwing van de alliantie van Drechtzorg, VGZ en de gemeente Drechtsteden, werd een domein overstijgende interventie uitgewerkt voor palliatief-terminale patiënten met als doel zo veel mogelijk deze patiënten thuis te kunnen laten overlijden.  Het Palliatief Zorg Arrangement zorgde ervoor dat de zorg en hulp die patiënten met de kwalificatie palliatief-terminaal kregen, binnen 24 uur geregeld werd. Zorgverzekeraar VGZ, gemeenten, apotheken, thuiszorgorganisaties, hulpmiddelenleveranciers en huisartsen hebben samen afspraken gemaakt om dit te realiseren. In totaal hebben 53 patiënten gebruikt gemaakt van het palliatief arrangement. Met deze patiënten werd besproken welke zorg en hulp nodig was, waarbij gekozen kon worden uit: persoonlijke verpleging, hulpmiddelen ondersteuning, maaltijdvoorziening, vrijwilligers ondersteuning, hulp bij het verkrijgen van een PGB palliatieve zorg, huishoudelijke hulp, ondersteuning bij en levering van medicatie, administratieve ondersteuning en een goede advance care planning. Alle benodigde zorg en hulp werd domeinoverstijgend geregeld door één persoon en binnen 24 uur geregeld. De opties wijkverpleging, hulpmiddelen en advanced care planning zijn het meeste aangevraagd tijdens het project.
Verder valt op dat de periode tussen de indicatie en het overlijden kort is: 71% van de patiënten die van het arrangement gebruik maakten, overleden binnen 30 dagen.
Door dit project weten de wijkverpleegkundigen en de huisartsen elkaar beter te vinden als het gaat om zorg in de palliatieve fase.