29 januari 2019

In 2019 is het CVA-nazorg project “Op maat en in de buurt” van start gegaan.
De chronische fase bij CVA-patiënten vraagt om langdurige periodieke signalering hoe het met de patiënt gaat.
CVA getroffenen en hun naasten geven aan dat goede nazorg bestaat uit:

De projectgroep maakt momenteel een plan hoe deze wensen te vertalen naar de organisatie van de nazorg.
Voor meer informatie: mail naar Anne Klaassen, CVA-ketencoördinator Zuid Holland Zuid