5 maart 2019

We kunnen terugblikken op een geslaagd project. Per augustus 2017 is het project ‘signaleren en ketencommunicatie voor de veiligheid van kwetsbare ouderen bij het gebruik van antistollingsmiddel’ gestart. Vanaf dit moment zijn zo’n 20 organisaties in de regio betrokken bij het project. Vertegenwoordigers uit thuiszorgorganisaties, huisartsenpraktijken, apotheken en de trombosedienst hebben werkafspraken opgesteld. Vanuit deze werkafspraken zijn stappenplannen ontwikkeld. Vanaf november hebben de vertegenwoordigers de stappenplannen binnen eigen organisaties verspreid.

In januari is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de medewerkers die met de stappenplannen werken. Uit dit tevredenheidsonderzoek kwamen geen knelpunten over de stappenplannen naar voren. Over het algemeen zijn de stappenplannen duidelijk en geven ze houvast. In februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van het project. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten uit het tevredenheidsonderzoek gedeeld en ervaringen met betrekking tot de implementatie uitgewisseld. Aan de hand van de ervaringen van de werkvloer is gekeken welke stappenplannen aangepast moesten worden. Vooral thuiszorgorganisaties zien de stappenplannen als een meerwaarde. Voor de huisartsenpraktijken, trombosedienst en apotheek worden de stappenplannen meer gezien als een reminder.

De rol van Anouk Busser als projectleider zit erop. Zowel de opdrachtgevers Drechtzorg en Result Laboratorium als Anouk zelf kijken met plezier terug op een periode waarin mooie resultaten zijn bereikt. Aan alle betrokkenen: bedankt voor jullie inzet!

Op dinsdag 11 maart van 13:00 tot 14:30 uur vindt een scholingsbijeenkomst voor thuiszorgmedewerkers plaats in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Tijdens deze scholing worden de belangrijkste signalen voor verzorgenden / verpleegkundigen rondom antistollingsmedicatie (VKA’s) besproken. Daarnaast wordt de link gelegd met de stappenplannen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Patricia Moriarty, manager Result Laboratorium. Na aanmelding ontvangt u van Patricia meer informatie over de scholing.

De stappenplannen zullen geregeld (ca. 2x per jaar) geëvalueerd worden met de vertegenwoordigers. De volgende bijeenkomst zal in juni plaatsvinden. Drechtzorg neemt hiervoor het initiatief. Wilt u meer weten over het project, of wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen via mail.