5 november 2018

In Zwijndrecht gaan thuiszorgorganisaties en 11 huisartsen intensiever samenwerken om de palliatieve thuiszorg te verbeteren. Dit doen ze door middel van een Patz-groep die 6 keer per jaar bijeenkomt om palliatieve patiënten te bespreken. Initiatiefnemer Hans Bruggeman ondersteunt als kaderarts en consulent palliatieve zorg huisartsen en wijkverpleegkundigen bij het vroegtijdig identificeren en pro-actief plannen van zorg. Meer informatie over het doel en de werkwijze van Patz is te lezen op: https://www.patz.nu/