11 mei 2020

Palliatieve zorg is breder dan terminale zorg en gericht op het verzachten en waar mogelijk wegnemen van de symptomen. Juist nu, vanwege de corona-infectie, is de veiligheid een belangrijk aspect is. Goede samenwerking, en dus organisatie, informatie en communicatie is daarbij onmisbaar.

Palliaweb geeft steeds de meest relevante informatie over palliatieve zorg en heeft ook een ‘coronapagina’ ingericht: https://www.palliaweb.nl/corona.

Op deze pagina staan verschillende documenten met relevante informatie per zorglocatie. Hier kunt u informatie vinden over corona binnen het verpleeghuis, het ziekenhuis, de hospice of patiënten en naasten. Deze zijn gesorteerd langs drie lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Er zijn steeds links naar landelijke sites van relevante partijen opgenomen. Daarnaast vindt u op deze site informatie over logistieke en organisatorische vraagstukken.

Het kan voorkomen dat u behoefte heeft aan meer informatie over de palliatieve zorg en graag advies zou willen hebben hoe u in een bepaalde zorgsituatie te werk zou kunnen gaan. Dan kunt u terecht bij het regionaal consultatieteam palliatieve zorg Waardenland. Zij zijn beschikbaar voor alle zorgverleners, óók voor vragen over corona. Tel: 0183 644187.