26 februari 2018

Per 1 januari is in de gemeenten Papendrecht en Sliedrecht de pilot van het palliatief arrangement van start gegaan. In het project, dat voortkomt uit de Leertuin Zorgvernieuwing van de alliantie van Drechtzorg, VGZ en de gemeente Drechtsteden werd een domeinoverstijgende interventie uitgewerkt voor palliatief terminale patiënten met als doel om zo veel als mogelijk de palliatief terminale patiënt thuis te kunnen laten overlijden. Het palliatief arrangement zorgt ervoor dat de zorg en hulp die patiënten nodig hebben als ze de diagnose palliatief terminaal krijgen, binnen 24 uur geregeld is. Zorgverzekeraar, gemeenten, apotheken, thuiszorgorganisaties, hulpmiddelenleveranciers en huisartsen hebben samen afspraken gemaakt om dit te realiseren.

De kracht van dit initiatief ligt in het feit dat alle benodigde zorg en hulp domeinoverstijgend geregeld wordt door  1 persoon. De pilot loopt geheel 2018. Door middel van monitoring en evaluatie zal gekeken worden of deze vorm van zorg ook in andere gemeenten kan worden voortgezet.