18 december 2020

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een groot onderzoek uit onder mantelzorgers. Met de resultaten van dit onderzoek wordt aandacht gevraagd voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten Alzheimer Nederland om advies te geven over de verbetering van regionale dementiezorg. De ketenzorg dementie Waardenland van Stichting Drechtzorg neemt deze adviezen mee bij het bepalen van haar activiteiten voor het komende jaar.

Dit jaar hebben 3.577 mantelzorgers meegedaan aan de Dementiemonitor Mantelzorg. Zij beantwoordden vragen over belasting, ondersteuning, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven. Uit het onderzoek bleek onder andere dat mantelzorgers van mensen met dementie zich zwaar belast voelen door de hoeveelheid zorg die zij geven. Gemiddeld is hun aantal uren zorg vergelijkbaar met een fulltime baan.

Bekijk de Infographic met de belangrijkste resultaten of lees het landelijk rapport Dementiemonitor 2020.