Het werkgebied van stichting Drechtzorg heeft zich in de loop der jaren uitgebreid.
Eerst hebben de activiteiten zich geconcentreerd rondom Dordrecht. In een groot aantal ketens en projecten hebben de activiteiten zich echter uitgebreid naar de Alblasserwaard/Vijfherenlanden en het oostelijk deel van de Hoekse Waard. Het gehele werkgebied wordt Waardenland genoemd.