Stichting Drechtzorg komt graag zo spoedig mogelijk in contact met kandidaten voor de functie van

Coördinator Ketenzorg Dementie Waardenland
voor 24 uur per week

Wie zijn wij en wat doen wij?
Ketenzorg Dementie Waardenland is een samenwerking die de ketenzorg en innovatie op het terrein van welzijn en zorg ten behoeve van mensen met dementie in de regio Waardenland bevordert, door het ontwikkelen en optimaliseren van samenhang en samenwerking in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Partners in de samenwerking zijn zorgaanbieders, huisartsen, gemeenten en welzijnsorganisaties. Optimale steun en zorg betekent optimale aansluiting bij behoefte en vraag van mensen met dementie, mantelzorgers, familie en vrienden.
Ketenzorg Dementie Waardenland valt samen met andere ketens en netwerken onder Stichting Drechtzorg, een breed samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het oostelijk deel van de Hoeksche Waard).

Wat ga jij doen?
De coördinator is de spin in het web van de ketenzorg. Kern van de functie is het stimuleren (‘aanjagen’) van ketenpartners en andere betrokken partijen om ketenzorg en vernieuwingen in de dementiezorg te realiseren. In nauwe samenwerking met de werkgroep Ketenzorg dementie, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal ketenpartners, geef je uitvoering aan het jaarplan. Je geeft functioneel leiding aan het regionale team van casemanagers dementie. Je bent (mede) initiatiefnemer van regionale activiteiten en innovatieve processen. Je signaleert ontwikkelingen op het terrein van ouderenzorg en wet- en regelgeving en vertaalt deze in beleidsadviezen.
Je rapporteert aan en ontvangt leiding en ondersteuning van de manager van Stichting Drechtzorg. Indirect leg je verantwoording af aan het bestuur van Drechtzorg.
Je maakt deel uit van het team van keten- en netwerkcoördinatoren en werkt daarnaast collegiaal samen met de andere medewerkers van Drechtzorg.

Wij vragen:

Wij bieden:

Wil je meer informatie?
Voor aanvullende informatie kun je een kijkje nemen op onze website. Je kunt ook contact opnemen met Johanna Kleingeld, via telefoonnummer 06 30285653.

Hoe kun je solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je tot en met 12 januari 2020 je motivatie met CV richten aan de sollicitatiecommissie, e-mail: info@drechtzorg.nl
Als je in dienst komt bij één van onze deelnemers, vragen zij je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
Deze vacature wordt direct in- en extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers van één van de deelnemende organisaties van Drechtzorg voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Download hier de vacature als pdf.