Met de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid vindt collegiaal overleg plaats.
Hoewel beide organisaties geen overlap hebben qua taken en activiteiten, wordt gekeken waar zij elkaar kunnen versterken.
Vanuit dat gezichtspunt is besloten om regelmatig gezamenlijke netwerkbijeenkomsten te organiseren met als thema ‘Samenwerken met informele zorgverleners’.
Verder lezen over de werkgeversorganisatie kan op de website: www.zorgenwelzijnzhz.nl.