Het Provinciale Hersenletselnetwerk en Stichting Drechtzorg hebben de handen ineen geslagen om te kijken of het mogelijk is om de samenhang van het verschillende zorgaanbod aan mensen met Niet- aangeboren hersenletsel (NAH) te vergroten en de beschikbare zorg- en ondersteuning in de regio Zuid-Holland Zuid op de meest doelmatige manier te leveren.

Aanleiding hiervoor is het in 2011 verschenen rapport van de Hersenstichting genaamd “Navigeren naar Herstel”. Vanuit de hersenstichting worden meerdere trajecten gestart om de zorg- en ondersteuning voor deze doelgroep te verbeteren. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Daarnaast worden de provinciale hersenletselteams gevraagd om te proberen of er regionale zorgketens NAH opgezet kunnen worden. Hiervoor zocht de provinciale afdeling van het hersenletselnetwerk voor de regio Zuid-Holland Zuid contact met de CVA-keten van stichting Drechtzorg. Afgesproken is om hierbij gezamenlijk op te trekken.

De eerste stap hierin is om op basis van een regionale inventarisatie zicht te krijgen op het regionale aanbod en de ideeën bij de deelnemers en samenwerkingspartners voor verbetering van het aanbod en de onderlinge samenwerking.
De enquête die hiervoor is opgesteld is op 11 februari 2013 toegestuurd naar alle bestuurders van stichting Drechtzorg en samenwerkingsrelaties van het provinciale hersenletselnetwerk. 28 organisaties hebben deze enquête ingevuld. Hiervoor uiteraard onze hartelijke dank. 16 van deze organisaties hebben aangegeven een aanbod op het gebied van zorg- en ondersteuning aan mensen met NAH in het pakket te hebben.  De contactpersonen die de enquête hebben ingevuld, hebben de resultaten inmiddels teruggekoppeld gekregen.

Voor het delen van professionele kennis over zorg aan kinderen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel is er een online platform opgericht: Het Kennisplein NAH. Zie www.kennispleinnah.nl. Hier zijn momenteel al meer dan 80 good practices uit het hele land te vinden, allemaal aangedragen door NAH-professionals. Het kennisplein nodigt NAH-professionals uit om kennis landelijk te delen.