Met het Coördinatiepunt NaH Zuid-Holland vindt nauwe samenwerking plaats in voorbereiding op een NAH-keten in Zuid-Holland Zuid.
Het regionaal coördinatiepunt NaH kijkt hoe de zorgverlening aan mensen met NaH en hun omgeving zo goed mogelijk vorm gegeven kan worden en welke nieuwe vormen van zorgverlening eventueel wenselijk zijn. Daarbij is het belangrijk dat het zorgaanbod zo goed mogelijk op de zorgvraag wordt afgestemd. Het coördinatiepunt wordt ondersteund door een netwerk van organisaties die zorgverlening bieden aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het is ondergebracht bij het Centrum voor Consultatie en Expertise Zuid-Holland Zeeland.

Het coördinatiepunt heeft ook een consultatiefunctie. Zowel cliënten, familie, betrokken als hulpverleners kunnen met hun vragen terecht bij het coördinatiepunt. Complexe casusvragen kunnen worden besproken in het multidisciplinaire hersenletselteam. Dit team geeft vrijblijvend en kosteloos advies. De leden van het hersenletselteam hebben een beroepsgeheim en er wordt allen gewerkt met toestemming van de cliënt.

Het coördinatiepunt is als volgt bereikbaar: Postbus 32429, 2503 AC Den Haag. Telefoon: 06-22976681 (maandag tot en met woensdag 9.00-17.00 uur). E-mail: info@hersenletselzuidholland.nl

Bezoek ook eens hun website: www.nahcoordinatie.nl