In de rubriek ‘Drechtzorg, dat zijn de leden’ wordt regelmatig een medewerker van een van de Drechtzorg-lidorganisaties geportretteerd. Door middel van een interview wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden van die medewerker binnen een keten, netwerk of project. Zij vertellen over hun ervaringen met ketenzorgprojecten en presenteren elk een eigen perspectief op samenwerking en de succesfactoren van een geslaagd project.

In de samenwerkingsovereenkomst van Drechtzorg is de volgende zin opgenomen: ‘partijen stellen hun kennis en ervaring beschikbaar voor de ontwikkeling en voltooiing van de gezamenlijk gekozen projecten’. In Drechtzorg wordt gewerkt voor en door de leden. Iedere deelnemer spreekt bij toetreding af voor de projecten waarin hij participeert ook menskracht voor de werk- en projectgroepen te leveren. In de dagelijkse praktijk van de ketens zorgen deze kartrekkers ervoor dat er binnen Drechtzorg steeds verder doorontwikkeld wordt op het gebied van (keten)zorgvernieuwing.
In een terugkerende rubriek worden enkele van deze kartrekkers aan u voorgesteld.

De rubriek ‘5 vragen aan …’ wordt opgevolgd door de rubriek ‘Drechtzorg; dat zijn de leden’.