“Betere resultaten door samenwerking in de gezondheidszorg.” Hiervoor hebben organisaties in de gezondheidszorg in 2000 Drechtzorg opgericht. Door de jaren heen heeft die missie zich verder ontwikkeld tot een fundament waarop Drechtzorg ook tijdens en na de transities kan voortbouwen:

‘Afgestemd op de mogelijkheden, wensen en behoeftes van de patiënt/cliënt én tegen de actuele maatschappelijk aanvaardbare kosten werken wij slimmer samen. We stimuleren, ontwikkelen en ondersteunen de onderlinge samenwerking voor steeds betere en op elkaar afgestemde zorg in ons werkgebied. Dit doen we met de opgave om steeds minder in de 2e lijn en steeds meer in de 1e lijn en het sociale domein te organiseren.’

Drechtzorg is een samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuis, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, GGD, MEE, apotheken en laboratoria in de regio Waardenland. We richten ons op het oplossen van knelpunten die zorgvragers, professionals en bestuur en management in de regio Waardenland ervaren in de transmurale zorg. Door goede afstemming van de zorgverlening wordt gewerkt aan de verbetering van het totale zorgaanbod. Hiervoor wordt samengewerkt in ketenzorg- en transmurale zorgvernieuwingsprojecten.

Daarnaast is Drechtzorg een netwerkorganisatie en biedt het een ontmoetingsplaats waar (medewerkers van) leden kennis en expertise uitwisselen en plannen maken voor nieuwe projecten. Ook willen we een broedplaats zijn voor gezamenlijke innovatie in de zorg en ondersteuning, en heeft gezamenlijke deskundigheidsbevordering een belangrijke plaats.

Heeft u een idee voor een samenwerkingsproject? Vul dan onderstaand formulier in en stuur het naar info@drechtzorg.nl.

projectvoorstel format