De deelnemersraad van Stichting Drechtzorg bestaat uit bestuurders of (regio)directeuren van alle bij Drechtzorg aangesloten zorgorganisaties.

De deelnemersraad komt drie keer per jaar bijeen. Naast het huishoudelijk gedeelte wordt een actueel thema besproken.

Download u het bestand om te zien welke personen er in de deelnemersraad zitting hebben.

Leden deelnemersraad Drechtzorg februari 2019

Vergaderingen in 2019: