15 februari 2021

In het begin van dit jaar zijn voor de Ketenzorg dementie Waardenland de eerste stappen gezet naar de ontwikkeling van een nieuwe website voor zowel cliënten en hun mantelzorgers als voor professionals. We willen hem eenvoudig houden met goede verwijzingen naar meer informatie, want er zijn al zoveel goede websites!

Maar ook willen we goed gevonden worden als keten en als casemanagers in de regio Waardenland. Het is een proces van kiezen, schrappen, feedback toepassen en leren. Maar het streven is in maart 2021 een nieuwe website te kunnen lanceren! Wordt vervolgd.