7 mei 2019

In de afgelopen maanden hebben er wat wijzigingen plaatsgevonden in het bestuur van Drechtzorg. Graag informeren wij jullie over de huidige samenstelling en rolverdeling in het bestuur.

Anneke Sanderse – van der Weide is benoemd als vertegenwoordiger van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Namens Rivas Zorggroep bekleedt Michiel van Roozendaal per 1 januari jl. de bestuurszetel.
Verder heeft de deelnemersraad ingestemd met de benoeming van Marco de Bruin met ingang van 1 oktober 2018 als bestuurslid namens de sector GGZ.
Omdat er momenteel geen bestuurder is die de vertegenwoordiging van de huisartsen kan overnemen, heeft de deelnemersraad ingestemd met de verlenging van de tweede periode van Henk Stout tot en met september 2019.

Een bestuurswisseling betekent ook afscheid nemen. Drechtzorg wil daarom Joanne Blaak – van de Lagemaat, Corinne Tutein Nolthenius en Peter van der Meer van harte bedanken voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren hebben verricht voor Drechtzorg.

Met het vertrek van enkele bestuursleden waren ook de posities van voorzitter en vice-voorzitter vacant gekomen. Tijdens de heisessie op 6 maart jl. heeft het bestuur uit zijn midden de volgende keuzes gemaakt:
Voorzitter: Ronald Simons
Vice-voorzitter: Paul van Gennip
Penningmeester-secretaris: Marco de Bruin

Daarnaast geeft een vernieuwd bestuur weer nieuw elan. De bestuursleden zijn gemotiveerd om de potentie die Drechtzorg heeft te laten zien in de regio en door goede samenwerking de zorg in de regio Zuid-Holland Zuid nog verder te verbeteren. Daar kijken we naar uit!