21 juli 2022

In de afgelopen tijd heeft de stuurgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg toegewerkt naar een verzelfstandiging van het netwerk, los van Stichting Drechtzorg. Tijdens de jaarbijeenkomst van het Netwerk Palliatieve Zorg op 14 juni werd de nieuwe naam bekend gemaakt: Netwerk Palliatieve Zorg Dordrecht, Gorinchem & omstreken. De naamswijziging is per 1 juli ingegaan, natuurlijk met een nieuw logo.

Niet alleen de naam is nieuw, maar ook de governance van het netwerk werd herzien, wat resulteerde in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In dit traject is vooral gekeken naar de slagvaardigheid van het netwerk. Dit heeft geleid tot mandaat van de stuurgroep en korte lijnen in de onderlinge samenwerking met de lidorganisaties.

Er is een mooie toekomstbestendige basis gelegd waarin de 26 lidorganisaties opnieuw hun commitment hebben gegeven om samen de mogelijkheden van het netwerk volledig te gaan benutten. Met als doel, een steeds betere zorg voor de palliatieve patiënt en zijn naaste.

Meer informatie over het Netwerk Palliatieve Zorg is te vinden op de eigen website.