20 juni 2018

Op 31 mei zijn de leden van het netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid samen gekomen om de gezamenlijke gezondheidsagenda op te stellen. Daarnaast hebben zeven nieuwe leden de pledge van het netwerk ondertekend, waarmee zij officieel lid zijn van het netwerk en zij zich verbinden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’.

Het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ heeft als doel het werken vanuit het concept ‘positieve gezondheid’ te stimuleren in de regio Zuid-Holland Zuid. Dit concept gaat niet uit van ziekte, maar van kansen, mogelijkheden en hetgeen iemand wél nog kan. Met het verwelkomen van de zeven nieuwe leden op 31 mei, heeft het netwerk inmiddels meer dan 25 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten uit de regio. Door het vullen van de gezondheidsagenda is er op 31 mei inhoud gegeven aan de activiteiten die bijdragen aan de toepassing van positieve gezondheid in de regio.

De bijeenkomst vond plaats in het Dordrechts Museum en startte met een welkomstwoord van Agnes Klaren, bestuurder van De Lange Wei. In het eerste gedeelte van het programma stonden de pitches van de nieuwe leden van het netwerk centraal. In slechts één minuut per organisatie, vertelden de aanwezigen van Antes, De Blije Borgh, De Lange Wei, Gemiva SVG, Syndion, Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Swinhove Groep en Yulius over het inbedden van positieve gezondheid binnen de eigen organisatie. Na deze pitches verdeelden de aanwezigen zich over de gespreks- en verdiepingstafels om met elkaar in gesprek te gaan over de thema’s van de gezondheidsagenda. Deze thema’s zijn tot stand gekomen door aan de leden te vragen waar zij zich met positieve gezondheid op willen richten: De mens centraal, Inclusieve Samenleving, Een Goede Start, Publieke Opinie, Cultuuromslag en de Vitaal & Veerkrachtige medewerker.

De netwerkbijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van de pledge door zeven regionale organisaties, ten overstaan van meer dan 35 collega-bestuurders, managers, beleidsmakers en projectleiders. Door het ondertekenen van de pledge verbinden zij zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’ en beloven ze gerichte en concrete activiteiten te ondernemen die leiden tot een gezonder en vitaler Nederland. Geïnteresseerde organisaties kunnen zich bij het regionetwerk aansluiten. Op 8 oktober organiseert het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ een inspiratiesessie. Op de website www.drechtzorg.nl/projecten/positieve-gezondheid is meer informatie te vinden.