11 mei 2020

De activiteiten van het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid liggen op dit moment even stil. De aangesloten netwerkpartners hebben nu andere prioriteiten. Ook Neelke Krijgsman, niet alleen coördinator van de stuurgroep van het Netwerk maar ook beleidsadviseur bij de GGD, heeft haar handen vol aan de coronacrisis.

“Op 16 april hadden we nog een netwerkbijeenkomst gepland over ‘de vitale medewerker’. En nu zitten we uitgerekend in een crisis die het uiterste vraagt van onze medewerkers. Ontspanning, vertrouwen, sociaal contact, het is voor sommigen ver te zoeken op dit moment. Zeker voor wie in de zorg werkt.” Neelke heeft, net als de rest van het beleidsteam bij de GGD, een belangrijke rol in crisisorganisatie. Ze is procesleider infectieziektebestrijding in het crisisteam van de GGD GHOR en heeft op dit moment vooral veel contact met de thuiszorgorganisaties over de knelpunten die er zijn.

Veel van deze organisaties zijn ook lid van het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid. “Zij zijn bezig met vragen als: hoe kunnen we de goede zorg blijven leveren ondanks alle maatregelen, hoe zorgen we voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, wat doen we met onrust onder medewerkers, hoe gaan we om met de toegenomen ziekmeldingen, met patiënten die positief getest zijn op corona? Het is voor iedereen enorm spannend. Ook voor de gemeenten, die hun inwoners moeten informeren, verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de maatregelen en aandacht voor ondernemers moeten hebben. Je merkt eigenlijk dat alle netwerkpartners een belangrijke rol spelen in de coronacrisis en hier ook op samenwerken.”

In februari hebben diverse netwerkleden de basismodule positieve gezondheid gevolgd, aangeboden door het netwerk. Direct daarna deed corona zijn intrede in Nederland. Neelke ziet een parallel. “Deze crisis slokt ons volledig op en we moeten nog even volhouden. Hoe gaan we dit doen? Die vraag mogen we elkaar meer stellen. En deze vraag heeft ook betrekking op positieve gezondheid, want hoe blijf je in balans, als organisatie en als persoon, als er zoveel van je gevraagd wordt en er zoveel onzekerheid is? Wat we in de toekomst ook organiseren als Netwerk, we kunnen het niet los zien van de huidige crisis. Het zal gaan om herstel. Als het Netwerk weer actief wordt, zal het daarover gaan.”