26 april 2021

Uiterlijk in 2025 werken alle professionals in elk regionaal dementienetwerk volgens de Zorgstandaard Dementie. Verder is vanaf 2025 elk regionaal dementienetwerk geborgd met vastgelegde samenwerkingsafspraken en structurele financiering.

Die (ambitieuze) doelstellingen zijn verwoord in de nationale dementiestrategie 2021 – 2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dementiezorg voor Elkaar helpt de praktijk graag om daaraan te gaan voldoen door kennis over de Zorgstandaard Dementie, elementen daaruit en de implementatie te verspreiden.

De volgende bijeenkomsten worden nog aangeboden door Dementiezorg voor elkaar:

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/bijeenkomstenoverzicht/