19 februari 2021

Als Drechtzorg zijn we trots op de regionale samenwerking in de zorg voor COPD-patiënten. De samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisaties dateert al uit 2004 toen het Reload-project (Regionale Long Afspraken Drechtsteden) werd uitgevoerd en landelijke onderscheidingen ontving. En nog steeds worden de artsen en verpleegkundigen die deel uitmaken van Reload gewaardeerd voor hun innovatie, goede communicatie en daadkracht.

Daarom zetten we ze in dit artikel graag in het zonnetje.

Wat is Reload?

Reload is een samenwerkingsverband tussen de eenheid Longgeneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis en de thuiszorginstellingen Rivas Zorggroep, MOB Internos en Aafje. Artsen en longverpleegkundigen uit het ziekenhuis en de verpleegkundigen in de wijk werken met energie en plezier samen in de zorg voor hun COPD-patiënten.

Wat doet Reload?

De COPD-zorg door longverpleegkundigen heeft zich de afgelopen jaren gericht op:

Daarnaast levert Reload een actieve bijdrage aan deskundigheidsbevordering en het landelijk op de kaart zetten van kwalitatief hoge COPD zorg.

Recent zijn verpleegkundig specialisten van het ziekenhuis betrokken bij de inzet van thuismonitoring bij COVID-19 patiënten, die daardoor met vervroegd ontslag kunnen of zelfs helemaal niet opgenomen hoeven te worden. Ook hierin wordt gezocht naar verbinding met de thuiszorgorganisaties om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren.

Een ander initiatief is een traject met VGZ over oncologische longchirurgie, waarin onderzocht wordt of thuisbezoek na operatie leidt tot minder heropnames. Ondanks een vermindering van het aantal operaties door corona, kunnen de resultaten al worden geanalyseerd. We zijn benieuwd naar de uitkomst van dit onderzoek.

In het project Vóór operatie kennismaken is de meerwaarde onderzocht van het vooraf kennis maken met degene die na operatie op bezoek komt. Deze werkwijze wordt opgenomen in de reguliere zorg. De ervaring leert dat er tijdens zo’n eerste contact al verschillende praktische zaken met de familie kunnen worden geregeld, bijvoorbeeld aanpassingen in de woning. Ook kunnen tips voor bewegen thuis worden meegeven.

Wat maakt Reload succesvol?

Naast een gedreven team van professionals blijkt goede communicatie essentieel. De korte lijnen tussen artsen en verpleegkundig specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis met de thuiszorgmedewerkers zijn erg waardevol. Het contact is laagdrempelig en iedereen is zeer goed benaderbaar. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van digitale tools zoals Siilo beveiligd appen, uitwisseling van patiëntinformatie via HIX en thuismonitoring via de Luscii app.

Regelmatig worden werkwijzen geëvalueerd en drie keer per jaar is er een inhoudelijk overleg waar ook innovaties en nieuwe ontwikkelingen worden besproken.

Alle betrokkenen zijn er door hun ervaring van overtuigd dat door deze manier van samenwerking veel meer en betere zorg kan worden geleverd.

 

Het COPD-programma Reload is onderdeel van de activiteiten van stichting Drechtzorg. Het programma bevindt zich in de borgingsfase, de dagelijkse aansturing vindt plaats vanuit het Albert Schweitzerziekenhuis.