7 juli 2022

Onze tool de atlas WoonZorgwijzer Plus 3.0  Waardenland is verder ontwikkeld. Om vraagstukken wonen en zorg nog beter in beeld te brengen zijn het corporatiebezit, de mate van geschiktheid van de woningvoorraad maar ook clusters van indicaties toegevoegd.

Voor de realisatie van de wensen en verdere voortgang van de WoonZorgwijzer Plus Waardenland richten wij graag een projectgroep op.

Wij willen nagaan waar de behoeften liggen rondom vraagstukken over wonen, welzijn en zorg. Hoe kunnen we de kaart nog verder uitbreiden en/of verduidelijken? Wat mis je nog? Wat kan nog beter? Wat of wie heb je nodig om gebruik van deze atlas te maken? Wat kunnen we doen om het gebruik te stimuleren of makkelijker te maken?

Op dinsdag 13 september om 15 uur organiseren wij een online bijeenkomst over de atlas en het oprichten van een projectgroep. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar m.k.struijk@drechtzorg.nl